Skip to main content

Ons doel

Het doel van de stichting Bogota Zonder Honger is om de kinderen en jongeren uit de wijk Egipto een veilige plek te blijven aanbieden waar ze iedere dag een volwaardige maaltijd krijgen en er voor te zorgen dat ze hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Dit door middel van huiswerkbegeleiding, sport, muziek, computerles, Engelse les, enzovoort.

Om de kinderen te kunnen helpen is het van belang om professioneel te werk te gaan. Naast de hulp van mevrouw Bertilda, heeft de stichting ook vaste mensen in dienst. Om goed de vinger aan de pols te kunnen houden en zo te bewaken dat het geld goed wordt besteed, bezoeken Evert en Sjanet jaarlijks het tehuis en staan ze nauw in contact met de werknemers in het tehuis.

Stichting Bogota Zonder Honger zorgt er voor dat meer dan 200 kinderen dagelijks een warme maaltijd krijgen, dit is essentieel voor hun fysieke en mentale groei. De grootste kosten van de gaarkeuken  worden volledig door de stichting gedragen. Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties en geldinzamelacties.

Translate »