Skip to main content

Onderwijsproject

Sinds 2009 biedt de stichting Bogota Zonder Honger ook financiële steun aan het onderwijsproject binnen het tehuis. De kinderen kunnen dagelijks in de stichting terecht voor lessen en huiswerkbegeleiding. Sinds 2016 worden medewerkers betaald voor het lesgeven aan de kinderen in het tehuis. Daarnaast is de stichting zeer afhankelijk van vrijwilligers in Bogota die hun tijd willen investeren om de kinderen wat bij te leren.

Kinderen krijgen verplicht vier uur per dag regulier onderwijs op school. Sommige kinderen gaan in de ochtend naar school, anderen in de namiddag. Dit omwille van de grote hoeveelheid kinderen in Bogota ten aanzien van het beperkt onderwijsaanbod. Van maandag tot vrijdag wordt er in de voor-en namiddag les of huiswerkbegeleiding gegeven aan de kinderen die dit wensen.  De lessen bestaan uit schoolse vaardigheden. De kinderen die het moeilijk hebben op school en een bepaalde achterstand hebben opgelopen, krijgen huiswerkbegeleiding. Deze lessen worden gegeven door Katherin Moreno, één van de vaste werknemers van de stichting. Charlotte Keirens, Belgische pedagoge, is de afgelopen vijf jaar te werkzaam in het tehuis en ondersteunt Katherin bij de lessen en geeft Engelse les. Daarnaast heeft Charlotte ook haar eigen sociaal werk project en helpt zij bij het organiseren van alle lessen en activiteiten.

De afgelopen jaren is dit basisaanbod sterk uitgebreid. Naast het basisaanbod krijgen de kinderen nu ook sport, muziek, kunst, dans, psychologie, kookles, computerles, enzovoort. Er wordt hiervoor voornamelijk gewerkt met vrijwilligers, om zo een uitgebreid en gevarieerd aanbod te kunnen bieden aan onze kinderen. Ook zijn er verschillende instanties, zoals universiteiten en bedrijven, waarmee de stichting samenwerkt en zo extra activiteiten kunnen aanbieden aan de kinderen.

Translate »