Home Nieuwsbrief Akties Foto´s Sponsors Ambassadeurs Donateursformulier

Stichting Bogota zonder honger

Bekijk nu ons filmpje wat we gemaakt hebben met het programma "Onder Ons" van Omroep Brabant!

Een filmimpressie van het tehuis:
http://www.youtube.com/watch?v=VjG-j1rjclc

In Colombia leven heel veel mensen op of onder de armoedegrens. Ook in de hoofdstad Bogota is het voor heel veel gezinnen moeilijk om het hoofd boven water te houden. In diverse wijken zijn er daarom zogenaamde gaarkeukens aanwezig, die kinderen, ouderen en zieken voorzien van een warme maaltijd om niet of tegen een geringe betaling. Een van de gaarkeukens is gesitueerd in Egypto Verde, een wijk in Bogota. Deze gaarkeuken wordt gerund door mevr. Betilda.

In Heeswijk-Dinther (Nederland) is Hedi Meubelen bv gevestigd onder de bezielende leiding van Evert en Jeanette Heerkens. Hedi meubelen importeert meubelen uit onder andere Colombia. Regelmatig worden zij geconfronteerd met de trieste omstandigheden van het land waar zij mee werken.

Via een tussenpersoon zijn Evert en Jeanette op de hoogte gebracht van de problemen die Mvr Betilda had. Zij zijn gaan kijken en hebben besloten om het tehuis geheel op te knappen. De keuken is geheel vernieuwd, een overkapping is er gemaakt en de vloeren zijn opgeknapt. Ook zijn er nieuwe eethoeken aangeschaft.

De kinderen verzamelen zich ’s ochtends, op nuchtere maag, bij een schooltje van waaruit ze naar het tehuis gaan. Na school wordt er muziekles gegeven en voetbal- training of tennisles zodat de kinderen niet opnieuw gedwongen worden de straat op te gaan. Inmiddels is het tehuis uitgebreid en tevens bestemd voor alle kinderen uit de wijk Egypto Verde die in armoede leven. Het aantal staat inmiddels op 280.

In 2007 bestond Hedi Meubelen 25 jaar. Zij hebben dit gevierd met een feest waarvoor de bijdrage bestemd was voor het tehuis in de wijk Egypto Verde. Aangevuld met een eigen donatie hebben Evert en Jeanette besloten het project nog een jaar te sponsoren. Om ook na dit jaar de continuïteit te kunnen waarborgen hebben ze besloten een stichting op te richten; Bogota Zonder Honger.

Het doel

Het doel van de stichting Bogota zonder honger is om het tehuis in de toekomst te behouden, zodat de kinderen iedere dag een volwaardige maaltijd hebben en te zorgen dat hun vrije tijd goed ingevuld wordt, d.m.v. sport of muziek. Ook wordt er voorlichting aan de ouders gegeven.

Om de kinderen te kunnen helpen is het van belang op professioneel te werk te gaan. Naast de hulp van Mvr. Betilda is er inmiddels ook een beetje steun van de gemeente. Om goed vinger aan de pols te houden en zo te bewaken dat geld goed besteed wordt bezoekt Evert twee keer per jaar en Jeanette een keer per jaar het tehuis.

 

Stichting Bogota Zonder Honger zorgt ervoor dat straatkinderen in Bogata voor een maaltijd kunnen aankloppen bij een gaarkeuken. Ook aan hun vrijetijdsbesteding wordt veel aandacht gegeven.

De kosten van de gaarkeuken worden volledig door de stichting gedragen.

Regelematig houden we inzamelacties om geld bijeen te zamelen voor de stichting. klik hier voor het laatste nieuws over onze stichting en de acties.


 

main_photo
main_photo2
main_photo